Gebouw

type gebouw
{{ctl.params[ctl.pName.LENGTE].veldnaam|translate}}
m
{{ctl.params[ctl.pName.BREEDTE].veldnaam|translate}}
m
{{ctl.params[ctl.pName.THERMISCHE_GELEIDBAARHEID].veldnaam|translate}}
Info
{{ctl.params[ctl.pName.THERMISCHE_GELEIDBAARHEID].unit | translate}}

Bodemwarmtewisselaars

{{ctl.params[ctl.pName.GELEIDBAARHEID_VULMATERIAAL].veldnaam|translate}}
Info

thermische behoefteInfo

ruimteverwarming

benodigd vermogen
{{ctl.params[ctl.pName.P_MAX].unit | translate}}
energiebehoefte
{{ctl.params[ctl.pName.WARMTEBEHOEFTE_RUIMTE].unit | translate}}

sanitair warm water

benodigd vermogen (daggemiddeld)
Info
{{ctl.params[ctl.pName.P_MAX].unit | translate}}
energiebehoefte
Info
{{ctl.params[ctl.pName.WARMTEBEHOEFTE_WATER].unit | translate}}
{{ctl.params[ctl.pName.KOELBEHOEFTE].veldnaam|translate}}
Info
{{ctl.params[ctl.pName.KOELBEHOEFTE].unit | translate}}
passief
actief
{{ctl.params[ctl.pName.COP].veldnaam|translate}} koudelevering
Info
COPtest
Info
afgiftetemperatuur
Info
°C
fΔθ : correctiefactor afhankelijk afwijking tussen Δθdesign en Δθtest
waarde bij ontstentenis (0.93)
zelf ingeven
Δθdesign
°C
Δθtest
°C
{{ctl.params[ctl.pName.VOLLASTUREN].veldnaam|translate}}
Info
{{ctl.vollasturen() | number : 0}}  uur
Nog niet voldoende (of incorrecte) gegevens ingevoerd.
De hoeveelheid koude onttrokken aan de bodem moet kleiner zijn dan de hoeveelheid warmte onttrokken aan de bodem.
Het boorveld wordt enkel gedimensioneerd op de warmtebehoefte.
De behoefte aan koude is hier relatief groot, dit kan aanleiding geven tot een groter boorveld.
Te weinig vollasturen, controleer parameters.

Kies een oplossing

Opstellingsvorm # boringen Afstand tussen de boringen
Nvt 3m 4m 5m 6m 7m 8m 9m 10m
{{opstelling.name}} {{bkey}}

Resultaat : Geothermie is mogelijk

Resultaat : Maximaal opgegeven diepte werd overschreden!

Totale lengte

{{ctl.selectedResult.totaleLengte | number : 2}}

Benodigde diepte

{{ctl.selectedResult.lengtePerBoring | number : 2}}

Aantal boringen

{{ctl.selectedResult.aantal | number : 0}}
Mogelijke maatregelen
  • Een andere oplossing selecteren.
  • Een dubbele ipv een enkele wisselaar.
  • Een ander vulmateriaal.
  • De maximum diepte vergroten.
  • Het aandeel regeneratie verhogen.
  • De beta-factor aanpassen.
Selecteer een oplossing om verder te gaan.

Beta

{{ctl.beta() | number : 2}}

WP(aandeel-w)

{{ctl.aandeel() | number : 2}}

Q(wp-c)

{{ctl.teLeverenWarmte() | number : 2}}

Teq-vollast

{{ctl.vollasturen() | number : 0}}

cop-wontwerp

{{ctl.copWontwerp() | number : 2}}

f(cop-w)

{{ctl.fCopW() | number : 2}}

P(bodem)

{{ctl.pBodem() | number : 2}}

Q(bodem-w)

{{ctl.qBodemW() | number : 2}}

Q(bodem-k)

{{ctl.qBodemK() | number : 2}}

f(cop-k)

{{ctl.fCopK() | number : 2}}

REG(aandeel)

{{ctl.regeneratie() | number : 2}}

P(spec)

{{ctl.pSpec() | number : 2}}

Tot lengte 1

{{ctl.lengte1() | number : 2}}

C(bodem)

{{ctl.cBodem() | number : 2}}

Tot lengte 2

{{ctl.lengte2() | number : 2}}

λ vulmateriaal

{{input.lambdaVulmateriaal || ctl.vulmateriaal.lambda | number : 2}}

C(vulmat)

{{ctl.cVulmat() | number : 2}}

Tot lengte 3

{{ctl.lengte3() | number : 2}}

C(temp)

{{ctl.selectedResult.invloedMediumTemp | number : 2}}

Tot lengte 4

{{ctl.selectedResult.lengte4 | number : 2}}

C(type)

{{ctl.wisselaarType.correctieFactor | number : 2}}

Tot lengte 5

{{ctl.selectedResult.lengte5 | number : 2}}

Nbww afgerond

{{ctl.selectedResult.nBwwAfgerond}}

C(opstelling)

{{ctl.selectedResult.invloedOpstelling | number : 2}}

Tot lengte 6

{{ctl.selectedResult.lengte6 | number : 2}}

C(afstand)

{{ctl.selectedResult.invloedOnderlingeAfstand | number : 2}}

Tot lengte 7

{{ctl.selectedResult.lengte7 | number : 2}}

C(opstelling) 2

{{ctl.selectedResult.invloedFinaleOpstelling | number : 2}}

Tot lengte 8

{{ctl.selectedResult.lengte8 | number : 2}}